• Індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки, кегль 12).
  • Ім’я та прізвище автора (-ів) (у наступному рядку праворуч, напівжирний шрифт, курсив, кегль 12);
  •  НАЗВА СТАТТІ (через рядок, відцентрована, напівжирний шрифт, великими літерами, кегль 14).
  • Анотація (не менше 1000 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) мовою статті (кегль 12, слово «анотація» не пишеться).
  • Основний текст (через рядок, кегль 14);
  •  Література (через рядок після основного тексту, відцентровано, напівжирний шрифт, курсив, кегль 12).
  • References (через рядок після списку літератури, відцентровано, напівжирний шрифт, курсив, кегль 12) – транслітерований список україномовних та російськомовних (чи інших кириличних) джерел (див. таблицю транслітерації), англомовні (та інші, оформлені латиницею) праці подавати мовою оригіналу.
  • Анотації російською та англійською мовами (кожна не менше 1000 знаків) разом із зазначенням прізвища та імені автора й перекладом теми та ключових слів (через рядок після References).