Інформацію про вартість публікації та реквізити оплати повідомляємо індивідуально, тільки після прийняття статті до друку.

Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно.