Костусяк Наталія Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, головний редактор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Аркушин Григорій Львович, доктор філологічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Вокальчук Галина Миколаївна, доктор філологічних наук, професор (Рівненський державний гуманітарний університет).

Ганцарек Пьотр, доктор габілітований, професор (Варшавський університет).

Данилюк Ніна Олексіївна, доктор філологічних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Жуйкова Маргарита Василівна, доктор філологічних наук, професор (Східноєвропей­ський національний університет імені Лесі Українки).

Загнітко Анатолій Панасович, член-кореспондент НАН України, доктор філоло­гічних наук, професор (Донецький національний університет).

Іваницька Ніна Лаврентіївна, доктор філологічних наук, професор (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).

Мірченко Микола Васильович, доктор філологічних наук, професор (Східноєвро­пейський національний університет імені Лесі Українки).

Скаб Мар’ян Стефанович, доктор філологічних наук, професор (Чернівецький націо­нальний університет імені Юрія Федьковича).

Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).

Христіанінова Раїса Олександрівна, доктор філологічних наук, доцент (Бердянський державний педагогічний університет).

Чижевський Фелікс, доктор габілітований, професор (Університет Марії Кюрі-Скло­довської, м. Люблін).

Громик Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент (Східноєвропей­ський національний університет імені Лесі Українки).

Межов Олександр Григорович, доктор філологічних наук, професор, відповідаль­ний секретар (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).