Текст статті повинен відповідати вимогам ДАКу України, згідно з якими обов’язкові такі елементи, виокремлені рубриками в підрядку до тексту:

  • Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями);
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій;
  • Мета й завдання статті;
  • Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
  • Висновки та перспективи подальшого дослідження.

Див. зразок оформлення статті.

 

Інформація для авторів:

 

  • Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних назв, а також правильність перекладу покладено на автора статті.
  • Автори надсилають ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше.
  • Статтю обов’язково треба перевірити на плагіат: http://www.etxt.ru/antiplagiat/
  • Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та відбирати статті. Стаття може бути повернута авторові на доопрацювання чи для подальшої роботи із цим матеріалом. Статті, оформлені з порушенням вимог, редколегія не розглядатиме.

 

Статті, опубліковані в журналі, відбивають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.