Відомості про авторів


 

Аркушин Григорій Львович − доктор філологічних наук, професор кафедри історії та культури української мови Східноєвропей­ського національного університету імені Лесі Українки.

Білих Олександр Петрович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Кіровоградського державного педа­го­гічного університету імені В. Винниченка.

Вінтонів Михайло Олексійович – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка.

Гандзюк Олександра Михайлівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Східноєвропейського націо­нального університету імені Лесі Українки

Демешко Інна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Кіровоградського державного педа­го­гічного університету імені В. Винниченка.

Жуйкова Маргарита Василівна – доктор філологічних наук, про­фесор кафедри української мови Східноєвропейського національ­ного університету імені Лесі Українки.

Климюк Марія Сергіївна – студентка факультету філології та жур­налістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Копорова Кветослава Михайлівна – педагог, науковий працівник Інституту русинської мови та культури Пряшівського універ­ситету (м. Пряшів, Словацька Республіка).

Костусяк Наталія Миколаївна − доктор філологічних наук, профе­сор кафедри української мови Східноєвропейського національ­ного університету імені Лесі Українки.

Кузьмич Олена Ярославівна – кандидат філологічних наук, редактор ТОВ «1+1 Інтернет».

Лут Катерина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Запорізького національного технічного університету.

Масицька Тетяна Євгенівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Межов Олександр Григорович − доктор філологічних наук, профе­сор кафедри української мови Східноєвропейського національ­ного університету імені Лесі Українки.

Мельник Ірина Анатоліївна – доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови Східноєвропейського національ­ного університету імені Лесі Українки.

Пабат Вікторія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент ка­федри української та російської мов як іноземних Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Процик Ірина Романівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Стеванович Раїса Іванівна − кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Тиха Лариса Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького національного технічного університету.

Шевчук Анастасія Володимирівна − кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов Луцького національного технічного університету.

Юган Наталія Леонідівна – доктор філологічних наук, доцент Під­готовчого відділення для навчання іноземних громадян Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Юрченко Ніна Миколаївна – вчитель української мови та літера­тури Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 імені М. О. Кириленка.