Богуш Оксана Полісемія та омонімія в українській астрономічній термінології

Василяйко Ірина Методи перекладу кінематографічних термінів

Васейко Юлія Екстратекстові детермінанти змістової організації вертикального контексту художнього твору

Демешко Інна Типологія морфонологічних позицій у віддієслівному словотворенні

Денисевич Олена Типи вербальних зв’язків в асоціативних полях рекламної лексики

Жуйкова Маргарита Метафоризація і комізм

Костусяк Наталія Сучасні компаративні та суперлативні форми прикметників у контексті нормативності

Легка Леся Акцентна характеристика  дієслів із суфіксом -и- у поезії Лесі Українки

Масицька Тетяна Причинова семантико-синтаксична залежність у складнопідрядних реченнях

Мацьків Петро Образний потенціал паремій із компонентом око в «Галицько-руських народних приповідках»

Межов Олександр Речення невласне станової семантики в сучасній українській мові

Олійников Валерій Формально-синтаксичні ознаки реченнєвих побудов зі звертаннями (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української православної церкви)

Пастушук Вікторія Дериваційні ознаки іменників (на матеріалі роману С. Талан «Не вурдалаки»)

Поліщук Наталія Інновації політологічного характеру в мові сучасної публіцистики (на матеріалах газет «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Газета по-українськи», «Високий Замок»)

Процик Ірина Обсценна лексика в соціолекті українських футбольних фанатів

Соценко Наталия Словообразовательные типы глаголов (на материале повести «Джамиля» Чингиза Айтматова)

Теребус Роман До проблеми ідіостилю: термінологічний аспект

Христіанінова Раїса Типологія присудків у сучасній українській мові

Штибель Юлія Семантичне наповнення лінгвістичного символу кінь у біблійному тексті

РЕЦЕНЗІЇ

Загнітко Анатолій,  Краснобаєва-Чорна Жанна W słowie znajomym melodyka nowa

Rec.: Tetiana Kosmeda, Tetiana Osipowa, Natalia Piddubna. Степан Руданський: феномен моделювання «живого» мовлення українців [pod red. T. Kosmedy]. –  Charków–Poznań, 2015, 312 s 209

Костусяк Наталія

Рецензія на наукове видання:

Краснобаєва-Чорна Ж. В. Лінгвофраземна аксіологія: парадигмально-категорійний вимір : [монографія] / Ж. В. Краснобаєва- Чорна. – Вінниця : «ТОВ Нілан-ЛТД», 2016. – 410 с.

Мірченко Микола

Рецензія на монографію:

Кононенко І. Українська та польська мови:контрастивне дослідження / І. Кононенко. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 808 c.